Brandskyddsinspektion

Dagens arbetsfordon står inför nya utmaningar gällande miljökrav, särskilt beträffande utsläpp och buller. Dessa krav har lett till att motorutrymmen blir allt mer slutna. Utrustning som ljuddämpare och partikelfilter, som ofta installeras i dessa fordon, får sämre avkylning på grund av denna design, vilket ökar risken för brand.

Vikens Maskin är certifierade brandskyddsinspektörer, och erbjuder nu brandskyddsinspektioner för nästintill alla typer av arbetsfordon.

För fordon utan släckningssystem kostar en sådan inspektion 995 kr, medan fordon utrustade med släckningssystem inspekteras för 2295 kr.